Festigkeitsklassen für Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz und Schnittholz

Diese Grafik zeigt Ihnen einige der meist benutzten Festigkeitsklassen in Europa nach dem EN-Standard 14080 bzw. 14081.

Klassifizierung der Festigkeitssortierung
Festigkeitsklassen

Eine Festigkeitssortierung für Konstruktionsvollholz (KVH), Schnittholz sowie Brettschichtholz (BSH) und Brettsperrholz (BSP) ist teilweise nötig, um sicherzustellen dass Ihr Holz die korrekten Standards und Anforderungen der Festigkeitssortierung einhält. Eine maschinelle Festigkeitssortierung mit Dynagrade und Precigrader kann das für die meisten Holzstandards bieten: Die EN-Klassifizierung für Europa, den MSR-Standard für Nordamerika, die MGP-Klassen für Australien und auch den JAS-Standard für Japan.

Hållfasthetsklass C14

Hållfasthetsklass C14 används som väggreglar i bärande inner- och ytterväggar där kraven på deformation inte är höga.

C14 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i stor omfattning.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare men ofta endast i klena dimensioner utom i impregnerat virke där även grova dimensioner lagerförs.

Hållfasthetsklass C18

Hållfasthetsklass C18 kan användas för bärande konstruktioner som inte kräver hög hållfasthet eller där det är möjligt att använda grova dimensioner alternativt korta längder. Hållfasthetsklassen kan också användas som väggreglar för bärande konstruktioner om kraven på deformation  inte  är höga.

C18 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet, är tillåtna i moderat omfattning. Deformation är tillåten i betydligt större omfattning än i hållfasthets- klasserna C24 och C30.

Hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklass C24 används i bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet, till exempel takstolar och bjälklag. C24 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Denna hållfasthetsklass sorteras normalt inte samtidigt med C30. Det innebär att den innehåller hållfasthetsklassen C24 eller högre.

Hållfasthetsklass C30

Hållfasthetsklass C30 är lämpad för bärande konstruktioner som  kräver hög hållfasthet där man inte kan använda grova dimensioner. C30 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Hållfasthetsklass C30 är en homogen kvalitet med litet omfång. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 lagerförs sällan.

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike